MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Onze school

De Koelmanschool is een christelijke basisschool op reformatorische grondslag. De schooldag beginnen we met zingen, bidden en bezinning vanuit de Bijbel. De christelijke identiteit doortrekt ook al onze andere 

lessen.


De kernwaarden die we belangrijk vinden hebben we verbeeld in een bloem. Liefde tot God en de naaste zijn het hart van de bloem.


De kleuterbouw werkt ontwikkelingsgericht en vindt daarbij spelend leren en ontdekkend bezig zijn erg belangrijk.
 

Binnen ons klassikale systeem komen we tegemoet aan de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 

Ouders kennen hun kinderen het beste. Daarom vinden we het belangrijk om goed contact met de ouders te hebben, zodat we samen de ontwikkeling van de leerlingen positief kunnen beïnvloeden.

In het schoolgebouw is er ook een reformatorische peuterspeelzaal, kinder- en buitenschoolse opvang van Kibeo. 

Merellaan 1
4461 RH Goes

T 0113-228057
E info@koelmanschoolgoes.nl