MENUZOEKEN
Bekijk onze foto's

Groep 4

 
Groep 4 van de Koelmanschool is een heel fijne groep!
Op maandag is er juf Elisa en de rest van de week geeft meester Moerland les.
’s Maandags geeft de juf een Psalm op en ze overhoort de geleerde psalm. De andere dagen wordt er verteld uit de Bijbel of er is een zendingsverhaal of een repetitie. 
Op maandag wordt er ook gegymd, dus moeten de kinderen hun tas niet vergeten mee te brengen.
We hebben leuke vakken, maar we moeten best veel nieuwe dingen leren. Rekenen is een heel leuk vak. We leren heel snel optellen tot en met 20. Dit moeten de kinderen automatiseren, dus zo het antwoord kunnen geven, b.v. 1 + 2 = 3; 7 + 8 = 15  enz. voor veel kinderen is dat moeilijk en dan zijn er ook vaak ouders, die er een spelletje van maken en zo hun kinderen helpen. Dit geldt ook voor het aanleren van de tafels. Aan het eind van het jaar is het de bedoeling dat alle kinderen de tafels van 1 tot 10, zo op kunnen zeggen. We oefenen natuurlijk veel in de klas.
Taal is ook een fijn vak. We leren al heel snel moeilijke dingen, zoals wat een zelfstandig naamwoord is en een lidwoord en een bijvoeglijk naamwoord.
Ook moeten we verhaaltjes leren schrijven.
Het is niet verplicht om in groep 4 een spreekbeurt te houden, maar het mag wel. Het is natuurlijk heel leuk om iets over je hobby te vertellen of over je lievelingsdier. 
Schrijven is ook een belangrijk vak. We hebben hier heel mooie schriftjes voor. In groep 4 leren de kinderen hoofdletters schrijven.
We hebben ook heel leuke dingen over de natuur. Zo gaan we een boerderij bekijken met koeien. We zien waar de melk vandaan komt. Er komt ook nog een Imker in de klas.
Op donderdagmiddag komt er om de veertien dagen een muziek juf, van de muziekschool, les geven. 
Op donderdag morgen gaan we meestal naar het zwembad en krijgen we les van het CIOS. Het is geen echte zwemles om een diploma te halen, maar meer een natte gymles.

Dit zijn zo een beetje de belangrijkste dingen uit groep 4.

Hartelijke groet,
Meester Moerland en juf Elisa

Merellaan 1
4461 RH Goes

T 0113-228057
E info@koelmanschoolgoes.nl